Växtstöd, höstlövsrosor, kransar, halm- och grässlöjd och annat vi skapar från växtriket.