Väv med brickor

Det här det fjärde i en serie av fem tips om att väva brickband. Den här gången har man kommit fram till själva vävningen. De tre föregående tipsen heter: Gör brickor till brickvävning, Väv med brickor. Varpa, Väv med brickor: Trädning. Det nästkommande och sista i serien har rubriken: Väv kantband. Tipsen är från 2012

Vänta ...

På bloggen E-Zignz finns en pedagogisk steg-för-steg beskrivning hur man väver brickväda band. Nu har vi kommit fram till själva vävningen.

Först behöver du linda upp några meter av det garn du vill använda som inslag på en liten kartongbit och plocka fram bältet, påsklämmorna och fyra tändstickor. Sätt fast änden som du knutit ihop (och tidigare trätt brickorna ifrån) runt sitt bälte, eller som jag gjort här, i byxhällan (bälte eller ett band runt midjan är bättre, sliter minder på byxorna)

Andra änden fäster du i ett dörrhandag eller fönsterhake eller något annat som finns ca 1-1,5 meter över golvet och inte flyttar sig när du spänner garnet. Backa så att garnet blir sträckt.

Ta ett fast grepp runt ALLA brickorna och dra dem fram och tillbaka längs varpen. Detta för att reda ut trassligheterna som blivit och för att få en jämn spänning på alla trådar.

Är någon tråd längre än de andra drar du det som ”är till övers” mot dig. Sätt gärna en extra påsklämma närmast dig, över alla varptrådar.
Ta loss skaftlåset/säkerhetsnålen. Fatta brickorna med ena handen (som på bilden ovan) –  lägg in en tändsticka i skälet som bildas mot dig och vrid därefter brickorna ett kvarts varv från dig-alla brickor samtidigt.
Tryck till lite med fingret i skälet och lägg in en tändsticka till, upprepa tills du har använt fyra tändstickor. Nu framträder mönstret och vi kan även se om någon tråd är lösare än de andra. Isådana fall, spänn till den lite innan vi fortsätter.
Plocka fram inlagsgarnet och börja väv, dvs
  • lägg in inslaget
  • vrid brickorna 1/4 varv FRÅN dig
  • tryck till lite i det nya skälet med fingret så inslagstråden trycks mot dig.
  • Lägg in inslaget från andra hållet och fortsätt.
 Jag tycker att det är enklast att reglera hur spända kanterna blir om man lämner en liten ögla av inslaget…
…vrider, trycker till och sedan drar i inskagstråden så öglan försvinner. Bandet blir då lättare jämnt och snyggt i kanterna. Fortsätt väva en stund.
Som du säkert märker tvinnar sig trådarna på andra sidan brickorna, det är helt naturligt!
När du anser att det blir besvärligt att väva vidare, eller att du vill ändra håll på mönstret så börjar du vrida brickorna ett kvarts varv mot dig istället. Mönstret blir då vänt och tvinningen löses upp vartefter.
Nu är det bara att väva på. Dra fram bandet vartefter så att du inte sitter och sträcker dig alltför långt, det ska kännas komfortabelt när du arbetar. Om du känner att du vill ta en paus från vävandet, sätt fast skaftlåset och koppla loss dig.
Här sitter min mamma och testar brickbandsvävning för första gången. Vi hade en liten träff i Bygdegården på förmiddagen där jag lärde ut grunderna i brickbandsvävning. Mycket trevligt! Det var inte så snackigt, men jag tror att det berodde på att alla hade fullt fokus och koncentrerade sig på vad de gjorde. 😉