Uppskatta ett hål

Hål= möjlighet enligt Supervisual Nordic.

Vänta ...

Manual från slöjdutställningen Craftwerk 2.0 och EcoCraft som visades i Jönköping.
Grafisk design: Supervisual Nordic