Tälj en nystpinne

Nystpinnen är ett finfint redskap vid nystning av stiliga nystan ur vilka garnet lätt går att ta inifrån mitten. Nödvändigt vid tvåändsstickning, samt bra närhelst du önskar att nystanet inte ska rulla iväg medan du virkar eller stickar av det.

Vänta ...

En nystpinne är lätt att tillverka. Gör den ca 20-25 cm lång, avsmalnade och med en ”midja” ungefär på mitten. I denna knyts vid nystning änden av garnhärvan fast, sedan nystar man diagonalt runt pinnen, som vrids långsamt åt ett håll. När man är färdig och tar av nystanet från pinnen följer den inre garnänden med ut. Vackert!

Text och Bild: Katarina Widegren för hemslöjdskonsulenterna i Jämtland 2011

Läs mer om slöjden i Jämtland och Härjedalen på bloggen slöjd och gamman