Tälj en burköppnare

För den handsvage eller otålige, tälj en burköppnare.

Vänta ...

Du vet hur irriterande det är när man inte får upp burklocket! Gör ett sådant här praktiskt hjälpmedel! Lättare och bättre än man tror!

Ta en träbit, det kan vara en utkluven bit eller som här en tjock gren. Ta fram en burk ur kylen och använd som mall. Det finns några olika standard storlekar så kanske behöver du göra fler än en öppnare.

Såga ner två snitt precis efter lockets storlek. Tälj bort materialet i mitten. Klar! Nu går det jättelätt att vrida upp  locket!

Locköppnare slöjdades på sommarslöjdlägret Balders Möte, 2010.

Öppnaren på bilden gjordes av Gunnar Jeppsson, hemslöjdskonsulent i Blekinge, 2010.
Foto: Sofia Andersson