Tälj blompinnar

Västarvets Hemslöjdskonsulenter tipsar om hur du kan pynta trädgården.

Vänta ...

Till blompinnen behöver du:
• Färska käppar, ca 20 mm tjocka gärna av björk, rönn, ask eller hassel
• Kniv
• Färg, om du vill

Det är lättast att göra blompinnar vid midsommartid. Då lossnar barken lätt. Skala käppen, låt den torka fyra dagar, måla den vackert och sätt en knopp i toppen. Du kan också skära konstfulla mönster på käppen innan du målar den.

Tälj knopp:
Du behöver ett ämne som är en dryg decimeter långt och 5-6 cm i diameter. Borra ett hål igenom ämnet i längdriktningen så att märgen försvinner. Då spricker inte knoppen under torkningen.

Tälj knoppens form när ämnet är färskt, men vänta att skära mönstret tills det har torkat.

Kapa av knoppen från ämnet när den är färdigskuren. Borra hålet större så att käppen passar in.

Vrid in käppen i knoppens hål.

Tälj en liten plugg och täta hålet i toppen av knoppen med den.

Ytbehandla:
Gnid in blomsterkäppen med linolja eller måla den med linoljefärger. Då tål den väder och vind. Blomsterkäppen ruttnar efter lång tid i jorden, men då går knoppen att återanvända, och sätta på en ny käpp.

Den här beskrvingen är hämtad ur häftet Slöjda för trädgården som är producerat av hemslöjdskonsulenterna i Västra Götaland. Det och många andra inspirationsskrifter kan du köpa direkt från Västarvets Hemslöjdskonsulenter. Publicerat 2010