Svarva en snibbskål

Snibbskålar är en fin gammal skålmodell. Max Lundkvist visar hur man gör dem.

Vänta ...


Att svarva snibbskålar, som den till vänster, är en trevlig övning som gör svarvandet av skålar ett litet mått mer utmanade. Jag utgår här ifrån en bit färsk björk med en diameter på knappt 20 cm.

 


Ämnet sågas, klyvs och barkas. Jag brukar barka från mitten och neråt för att sedan vända och barka den andra halvan. På så sätt behöver man inte yxa nära handen man håller täbiten med. Ämnets kanter och yta jämnas till.

 


För att inte ha onödigt mycket material i svarven sågas ämnet något så när kvadratiskt, mitten markeras och baksidan yxas till grovt innan biten sätts upp i svarven.

 


Skålens undersida svarvas. Större skålar brukar jag svarva helt på dubb men det är besvärligt på små skålar. Därför svarvas en lagom stor klack som passar i svarvshucken så att man lätt kommer åt att svarva insidan. Där skålformen ansluter till den kvadratiska plattan svarvar jag ett grundt spår så att den skålade ytan fortsätter ca en halv mm in i plattan. Jag gör det på båda sidorna om plattan. Spåret underättar arbetet när jag sedan täljer rent snibbarna.

 


Skålens insida svarvas. När skålen gröps ur släpper spänningar i trät vilket gör att den inte helt behåller sin cirkulära form. Det är därför viktigt att urholkningen sker i etapper så att man svarvar färdig yta och tar bort materialet in mot mitten i lager med succesivt större djup. Om man svarvar insidan grovt för att sedan gå tillbaka och skära färdig yta så har skålen slagit sig och väggen kommer att bli ojämn i tjocklek. Denna effekt blir större ju större skål man svarvar.

 


I och med att snibbskålen har en kvadratisk platta som sticker ut runt kanten får man sikta från sidan för att få skålens kant att hamna i linje med skålen på plattans undersida. När man svarvar insidan kan man ta hjälp av en lampa för att se hur tjock skålens vägg är. När Insidan är färdigsvarvad lossas skålen och undersidan täljs rent med en skedkniv.

 


Snibbarnas form markeras och snitt sågas längs markeringarna. Genom att skära upprepade snitt med en vass knivspets, både från över- och undersidan, avlägsnas delarna som ska bort med minimalt efterarbete i snittytan. Snibbarna skärs rena på ytor och kanter. Här underlättare att ha det svarvadde snittet längs skålens rundning. Man skär helt enkelt in mot skålen och spånerna ramlar bort när man når det svarvade spåret.

 


Från en kubbe får man ut två skålar och en rejäl hög med spån. För att skålarna ska torka lagom snabbt så att de varken möglar eller spricker, läggs de i en papperspåse.

 

Text och Bild: Max Lundkvist, 2011