Sticka en kedja

Sticka ett halsband i form av en kedja!

Vänta ...

Lägg upp 5 maskor på en strumpsticka.

Sticka rätstickning ett varv. När du är klar med första varvet skjuter du maskorna till andra ändan av strumpstickan så att garnändan som du nyss stickade med pekar in mot mitten.

Fortsätt att sticka med den garnändan i maskan ytterst på strumpstickan. Då kommer en maska att bildas mellan första och sista maskan.

Fortsätt att upprepa detta ca 10 cm.

Maska av och du har fått en lång snodd som är ihålig i mitten. Sy ihop första snodden ände mot ände. Sticka en ny lika lång snodd, trä den igenom första snodden och sy ihop ände mot ände.

Gör så många snoddar som du vill och orkar.

Det går också att virka snoddar av luftmaskor som på samma sätt sys ihop till en kedja.

Text: Mia Lindgren, hemslöjdskonsulent, Västarvet, 2010
Foto: Carlolof Engström, hemslöjdskonsulent , Västarvet, 2010