Starta ett kollektivt klotterbroderi

Starta ett klotterbroderi som flera kan vara med och sy på!

Vänta ...
Foto - Pia Jägstrand, Länshemslöjdskonsulenterna i Norrbotten

Ett klotterbroderi

Broderiet på bilden, som vi kallat broderiklotterplank, är en stor bit bomullstyg  (leta material på loppis eller hemma i gömmorna) som sedan 2006, då vi började sy, har figurerat på ett flertal publika arrangemang då alla som vill fått vara med och ”klottra” med nål och tråd. Det är otroligt inspirerande och kul att sitta flera stycken tillsammans,  då var och en gör sina egna ”krummelurer, figurer och signaturer” (som vi uttryckte det på en affisch).
Broderiet hör hemma hos Internationella kvinnoföreningen Esperanza i Luleå, och är ett samarbete mellan föreningen och mej som  länshemslöjdskonsulent i Norrbotten.

Foto: Pia Jägstrand, Länshemslöjdskonsulenterna i Norrbotten

Några broderiklottrare som syr den gången 2006, när vi började

Text och bild: Pia Jägstrand, länshemslöjdskonsulent i Norrbotten 2011. www.nll.se/hemslojd