Slöjda ett minne

Ett slöjdtips ifrån slöjdutställningarna Craftwerk 2.0 och EcoCraft som visades i Jönköping under 2009.

Vänta ...

USB-slöjd

Uppdatera din dalahäst eller pimpa ditt USB-minne.

Såga, gröp ur och limma in USB-minnet.

Ren digitalslöjd

Slöjdtips ifrån slöjdutställningarna Craftwerk 2.0 och EcoCraft som visades i Jönköping under 2009.
Grafisk design: Supervisual Nordic