Modda din hjälm

Kul inspiration från Supervisual Nordic och Craftwerk.

Vänta ...

Slöjdtips ifrån slöjdutställningarna Craftwerk 2.0 och EcoCraft som visades i Jönköping under 2009.
Grafisk design: Supervisual Nordic