Mecka dig en redig- slaguggleholk

Slagugglan är en stor rackare som man kan hitta i norra barrskogsregionen. I Sverige blir det från Dalarna och norrut. Slagugglan kan ha svårt att hitta häckningsstubbar. De är sådana som försvinner i modernt skogsbruk. Men vi kan hjälpa dem med att bygga en holk åt ugglorna. 

Vänta ...

Bredd: 30 cm; djup: 30 cm; höjd: 50-80 cm; frontens höjd: 30 cm; takets djup: 15 cm.Holkens form efterliknar den miljön som finns i gamla avbrunta stubbar.
Holkarna bör placeras i träd i lämplig skog där ugglorna trivs.
I botten lägger man ett 5 cm tjockt lager av murket trä eller torv.Författare Ulf Carlberg, fil.dr., och Lars-Åke Janzon, fil.dr. Naturhistoriska Riksmuseet, 2012.