Hjälp en trädkrypare, snickra en holk

Bygg en holk till en Trädkrypare.

Vänta ...

På våren är det dags att hjälpa våra bevingade vänner. En fågelholk vet ju alla hur den ser ut men det är inte alla fåglar som trivs i fågelholk Modell 1A.
På Naturhistoriska Riksmuseet finns beskrivningar på olika fågelholksmodeller. Trädkryparen är en liten gynnare som kilar upp och ned för trädstammar på jakt efter insekter som den fångar med sin fina böjda näbb. Den trivs i en holk som ser ut som ovan.

Kantsidans längd:15 cm; höjd:35 cm; det triangulära ingångshålet 3 x5 cm.
Holkarna placeras på en trädstam av barrträd och fästes med plastöverdragen metalltråd.

Författare Ulf Carlberg, fil.dr., och Lars-Åke Janzon, fil.dr. Naturhistoriska riksmuseet, 2012.