Gör kylskåpsmagneter

Ordning och reda! Här är ett fiffigt tips från Helena Nord om hur du gör egna magneter.

Vänta ...

Du behöver / You need:
Lock från mjölk eller filmjölkspaket/caps from milk cartons
Texter utskrivna på papper (jag har använt mig av tapetrester, som jag lagt i skrivaren och skrivit ut texterna på)
/Texts printed on paper (I’ve used wallpaper which I put in the printer and printed texts on.
penna/pen
sax/scissors
kartong/cardboard
Magnet/magnet
Klister/glue
Börja med att tvätta korkarna/locken.
Skriv ut önskad text på pappret eller skriv med penna/stämpla bokstäver med stämplar
eller rita något kul.
Använd locket som mall och rita ut ringar på pappret som sedan klipps ut.
Klistra på cirklarna med text på ovansidan av locket.
Start to wash the caps and print the desired text on paper or write with pen.
Use the lid as a template and draw circles on paper and then cut them out.
Paste the circles on top of the lid.
Lägg distanser i locket så att magneten kommer upp en bit. Jag använde mig av dubbla kartongbitar som klistrades ihop på varandra och i locket.
Klistra fast magneten och sen är den färdig…
Add spacers in the lid so that the magnet comes up a bit. I used double cardboard pieces glued together in each other and in the lid.
Glue the magnet onto the cardboard and you’re finished..!
Text och Bild: Helena Nord, Mormorsglamour, 2012.