Gör kort av vacker reklam

Vänta ...

Klipp ut fyrkanter av vacker reklam, limma fast dem på papper och rita en ram runt.
Klipp, limma och gör ramen på frihand så får korten ett enkelt uttryck och det går snabbt. Själv använder jag dem som meddelandekort till alla.

Text: Kerstin Ydreborg, hemslöjdskonsulent i Jönköpings län
Bild: Sofia Andersson, hemslöjdskonsulent i Skåne