Gör flerfärgsvirkade vantar

Vänta ...


På 1990-talet deltog Lisa Thomassson i Storuman i ett flerårigt virkprojekt i Västerbottens inland som dåvarande länshemslöjdskonsulent tog initiativ till. Förr har tekniken bl.a. förekommit vid tillverkning av långa, breda pälsband, i Västerbotten kallade ”pälslister”. Dessa användes för att hålla ihop de stora hundskinnspälsarna.

De här flerfärgsvirkade vantarna med kavelfrans har Lisa Thomasson formgivit. De blir täta och varma och kavelfransen hindrar kylan från att krypa upp längst kappärmen.

Här kan du ladda ner beskrivningen

Vanten är formgiven av Lisa Thomasson i Storuman.  Den här beskrivningen är i sin tur, en av sammalagt 12 beskrivningar som tidigare publicerats i skriften Vantar och muddar från norr(som gavs ut 2003), och som nu även finns att ladda ner på den nya sajten  Textil hemslöjd. Precis som i fallet 365 saker du kan slöjda! är det Sveriges hemslöjdskonsulenter som står som avsändare för Textil hemslöjd.