Gör ett skyddsförkläde av byggplast

När pandemin sätter vårdens resurser på prov dyker en del kreativa initiativ upp. Den här beskrivningen hjälper vi gärna till att sprida.

Vänta ...

I ett ideellt initiativ för att hjälpa till att förse sjukhusen med nödvändig skyddsutrustning finns den här beskrivningen på hur du gör ett långärmat skyddsförkläde av byggplast. Tanken är att du som vill hjälpa till kan köpa en rulle byggplast, skriva ut mönstret de tagit fram och tillverka en uppsättning förkläden att sedan skicka eller på annat sätt lämna i en försluten påse till vald vårdinrättning. Kom bara ihåg att tvätta dina händer riktigt noga, sprita av arbetsytan och redskapen och sedan tvätta dina händer igen innan du börjar.

 

 

En utförligare beskrivning i text och bilder hittar du i deras dokument på Google Drive där du kan läsa och se alla steg. Klicka här.

 

Mönstret på förklädet är i form av en PDF med 19 A4-sidor som du sen får tejpa ihop. Du kan öppna och ladda ner mönstret här: A4-mönster för långärmat förkläde.

 

Beskrivning på både svenska och engelska, fler format på mönster, videon på engelska och licensvillkoren, kort sagt allt material, på deras Google Drive här.

 

Text och bild: De som gjort beskrivningen är ganska anonyma men skriver så här om materialet (2020): 
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission. See https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/