Gör ett memoryspel

Gör ett eget memory ihop med barnen.

Vänta ...

Måla, rita och klipp!


Text: Kerstin Ydreborg, hemslöjdskonsulent i Jönsköpings län
Bild: Sofia Andersson, hemslöjdskonsulent i Skåne