Gör ett grytunderlägg

Annso Grahn har knutit ett grytunderlägg av björkris. Inte så svårt men ändå genuint/ fint.

Vänta ...

  1. Samla lite tunt björkris
  2. Såga till en bräda, cirka 30 cm lång. Spika i tre spikar med 5-6 cm mellanrum.
  3. Klipp till 3 st 1,5 meter långa bitar av mattvarp eller lingarn.
  4. Ta ut snörets mitt och knyt det kring spiken så du får två lika långa ändar från varje spik.
  5. Gör en knut på varje snöre, cirka 5 cm från spiken.
  6. Lägg lite björkris (topp- mot tjockända) mot knutarna.  Knyt en ny hård knut runt risbunten.
  7. Gör om proceduren till du har fått en läplig längd för ett karottunderlägg, bordslöpare eller tallriksunderlägg osv
  8. Jämna till kanterna med en sekatör.
  9. Smycka efter tycker och smak.


Text: Annso Grahn, hemslöjdskonsulent i Västernorrland. Foto: Björn Grankvist. 2010

Den här beskrvingen är hämtad ur boken Tidaspår – Om slöjd som vill. Den ges ut av Länsmuseet i Västernorrland.