Gör en visselpipa i trä

Eva Nordangård beskriver hur du gör en visselpipa av rönn eller sälg.

Vänta ...

Visselpipor av sälg eller rönn är roliga att göra. Men man måste passa på om våren när träden savar.

Forma ett munstycke i en ändan av en ca 10 cm lång pinne av sälg eller rönn (bild 1)

Skär en snedställd skåra ca 2 cm in på pinnen. Gör ett snitt genom barken, runt om, ca 5 cm in på pinnen. (bild 2)

Knacka försiktigt med knivskaftet på barken och vrid loss den. (bild 3)

Den barkade biten kapas vid den snedställda skåran. (bild 4)

Tälj den avkapade munstycksbiten plan på översidan. (bild 5) Stoppa in den i barkhylsan.

Fukta den barkade delen med saliv och för in den en bit in i barkhylsan. (bild 6)

Blås! Tonen uppstår, när luften klyvs av den snedskurna kanten. Olika toner får du genom att föra nederdelen fram och tillbaka.

Text och Bild: Eva Nordangård, hemslöjdskonsulent i Västernorrlands län 2010