Gör en stol i färskt virke

Kan man slöjda utan lim? Jodå.

Vänta ...

Det finns en gammal tradition att göra stolar och möbler i färskt virke, och där man utnyttjar virkets krympegenskaper stället för lim. Att använda sig av grenar och stammar som naturen har format är både starkt och hållbart.

Den här arbetsbeskrivningen ger en grundläggande och förhoppningsvis, inspirerande grund för att göra en stol i färskt virke. Hur man gör sitsen tas inte upp men varianterna är många och fantasin det enda hindret där.

Grenar och pinnar
Man kan i stort sett använda vilka träslag som helst, fast man bör anpassa dimensionerna efter virkets seghet och styrka. Använder du sega och starka träslag som tex ask, björk, en, lönn och bok kan du ha pinnar ner till en diameter på 15-20 mm i dom bärande delarna. Mindre utsatta delar, som ryggen på stolen, kan vara av tunnare pinnar.

En stor del av jobbet är samlandet av materialet. Att leta efter bitar som har rätt sväng, eller bara hitta en helt rak pinne är inte alltid så lätt. Att försöka ha så lika pinnar, i dimension och form, som möjligt gör utmätning och sammanfogningen enklare.

Tänk på att samla några extra pinnar, till att prova på och att ha i reserv om du misslyckas med någon bit.

När samlandet är klart är det dags för planerandet av stolen, vilka bitar ska vara var osv. För att stolen ska bli stadig bör det vara minst två tvärpinnar på varje sida in i benen.

Tapphål och tappar
Det första man monterar ihop är sidogavlarna. Börja med att markera var tapphålen ska vara, ställ benen bredvid varandra på ett plant underlag och mät lodrätt ut hålens placering.

Borra.

Mät ut tvärpinnarnas längd, och tälj fram tappskuldra och tapp. Tälj tappen konisk och prova i tapphålet. Se bilden. Tälj lite i taget så att tappen passar perfekt i hålet. Passningef får inte vara för trög men heller inte glapp.

När gaveln är hoppassad tar man isär bitarna och sågar ett spår i tapparna. Spåren ska vara tvärt mot tapphålets fiberriktning, annars spricker den när man slår i kilen sen.

Sätt ihop gaveln igen och ställ åt sidan. Upprepa samma moment med andra gaveln. När gavlarna är klara är det dags att märka ut och sätta dit tvärpinnarna fram och bak.

Om hela stolen blir lite skev och vind kan det räcka med att vrida lite på tvärpinnarna.

När hela stolen är monterad bör den stå och torka i minst en vecka, sen är det dags att slå i kilarna i tappspåren. Kilarna ska vara av torrt virke, så dom inte krymper. Låt kilarna sticka ut någon centimeter så att det går att efterslå lite. När stolen är helt torr kan man såga av kilarna som sticker ut.

Tips:
Att ta det lugn och vara noggrann vid utmätningen av tapphål och tappar är A och O för ett bra resultat. Tappens bredd ska vara minst 1/3 av pinnes bredd. Lämplig höjd till sits är ca 40-46 cm. Lämpligt sittdjup är ca 38-50 cm. Stolens bredd och ryggstödets höjd anpassar man så att proportionerna stämmer med höjd och sits.

Text och illustration: Peder Strådahl, hemslöjdskonsulent i Stockholm, 2010