Gör en skål av näver

En fin liten näverskål som du kan pynta som du vill!

Vänta ...

Du behöver:
Näver
kniv
Kraftig tråd att sy med
Kraftig nål
Bivax eller en stump stearin
klädnypor
Klipp ut två jämstora kvadrater i näver. För att kunna vika upp skålens väggar behöver du skära  upp diagonala snitt i varje hörn av kvadraterna. Märk ut hur långa snitt du vill ha (längden på snitten bestämmer hur höga väggar skålen får).

I inre änden av varje snittmarkering gör du ett hål med en syl eller stoppnål. Det lilla hålet gör att risken för sprickor blir mindre när du sedan skär upp snittet.

Lägg ihop de två näverarken med de vita sidorna inåt. Låt nävrets ögon går åt olika håll på de två arken. Vik nu försiktigt i de skurna snitten näversidorna omlott över varandra så att en skålform bildas. Håll ihop med klädnypor.

Fäst genom att sy runtom längs skålens kant med kraftig tråd. Vaxar du  tråden med bivax eller stearin, så håller den bättre.

Obs! Skålen på bilden har som dekoration och förstärkning fått en vadmalsremsa vikt över skålens kant innan man har sytt ihop den.

Text och bild: Annso Grahn, hemslöjdskonsulent i Västernorrland 2011. Läs mer om slöjd i Västernorrland på Murbergets hemsida