Gör en kvast

Eva Nordangård visar hur du binder en klassisk, billig och funktionell björkkvast. Enligt somliga betydligt bättre än en piassavakvast eftersom den kan användas med bara en hand!t

Vänta ...

Av björkris har man traditionellt gjort sopkvastar. De funkar naturligtvis än i dag och är betydligt miljövänligare och charmigare än många av dagens plastkvastar.

Så här gör du:
Till en så kallad svartriskvast behövs ungefär 30 kvistar från en ungbjörk som har starkare ris än en gammal björk.

Tvinna en lång vidja. Lämna 5 cm i grovänden otvinnad. Spetsa grovänden så att du kan ”sy” med den genom kvasten, så som bilden visar. Om vidjan är lång räcker den till en upphängningsögla också. (mer om hur du vrider en vidja i inlägg 9)

Till sist gör du en tvinnad ring att trä över kvasten för att hålla ihop riset.

Text och teckning: Eva Nordangård, hemslöjdskonsulent i Västernorrlands län 2010
Foto: Sofia Andersson, hemslöjdskonsulent i Skåne 2010