Gör en halmklädd Luciakrona

Inspireras av äldre lussetraditioner och klä in luciakronan med halm.

Vänta ...

En Luciakrona kan kläs på olika sätt. Varför inte använda halm och klä kronan enligt 1800-tals modell? Har du ingen krona att klä kan du göra en av plåtband. I Klas Olofsson bok Folkliv och folkminne i Ås, Vedens och Gäsene härader  berättas följande om julförberedelser från före år 1870:

”Hon som skulle vara lucia, hade en krona utav halm med tre eller fyra ljus uti på huvudet. På fötterna hade de skor utav halm, särskilt för ändamålet tillverkat. Hon bjöd på lussebete, först far och mor och sedan de övriga i huset. ”

Text och bild: Ingrid Strömvall, Slöjd i Väst 2011