Gör en fruktplockare inför hösten

Äppelodlarens förlängda arm slöjdar du själv! Kalle visar med fina teckningar.

Vänta ...

Text och illustration: Kalle Forss, hemslöjdskonsulent i Skåne 2010