Gör en börs

Fixa börsen med en kvadratisk tygbit!

Vänta ...

Slöjdtips ifrån slöjdutställningen Craftwerk 2.0 och EcoCraft som visades i Jönköping under 2009.
Grafisk design: Supervisual Nordic

2011