Gör en bandgrind av glasspinnar

Slöjdingenjörn levererar en beskrivning på hur man enkelt kan göra en egen bandgrind.

Vänta ...


Väva band är roligt och bra band har man alltid användning för. Här kommer en beskrivning på hur man enkelt kan göra en egen bandgrind. I nästa inlägg väver vi!

Börja med att äta sex pinnglassar så att du får sex likadana glasspinnar.

Gör ett märke med en syl eller en vass spik i mitten av varje pinne och borra ett hål ca2,5 mmi diameter. Fila hålet jämnt med en nålfil eller en bit sandpapper som du rullar ihop. Om pinnarna inte är helt släta kan du slipa dem också. Detta är för att inte garnet ska slitas när man sedan väver med bandgrinden.

Ta en rak gren eller tunn trädstam, gärna av färskt sly, ca 2 cm i diameter och ca 30 cm lång och tälj bort barken på den. Lägg ut glasspinnarna bredvid varandra och lämna en glipa mellan varje glasspinne som är lika bred som ett av de borrade hålen. Mät hur brett det blev och lägg till 1 cm. Såga av två bitar av grenen i den längden.

Klyv grenbitarna på mitten och gör en markering så att det syns hur paren hör ihop. Lägg halvorna på en plan yta med de kluvna sidorna neråt och se om de är helt plana. Ibland kan träet vara vridet och när man då klyver det följer yxan fiberriktningen och de två delarna får inte plana ytor. Då får man tälja till dem så att de blir plana och passar ihop med varandra utan glipor. Ändarna på grenbitarna täljs också till något för att få bort de vassa kanterna.

Om du har använt färskt trä måste grenbitarna torka ett tag innan de limmas ihop med glasspinnarna. Stryk trälim på alla fyra kluvna sidor och stryk ut det med fingret. Lägg ut en grenbit från vardera paret med limmet uppåt och placera ut glasspinnarna jämnt mellan dem. Se till att det inte blir för stora mellanrum mellan pinnarna. Lägg på de andra grenbitarna och kläm ihop vardera sidan med tvingar eller limklämmor. När limmet har torkat är bandgrinden klar att väva med.

Text och Bild: Sara ”Slöjdingenjörn” Thorn 2011