Fläta ett band att bära sommarlitteraturen med

Flätade band kan man ha till mycket. Birgitta flätar speciella bokband.

Vänta ...

Gillar du att läsa lite här och där? Då kan du ha nytta av ett band att bära böckerna i. Nedan följer en lätt beskrivning. Vill du ge ditt band lite finesser fixar du en ögla att trä det igenom så böckerna sitter på plats. Då börjar du med att mitt på de tillklippta trådarna linda garn hårt runt alla trådar dubbelt så långt som din ögla ska vara. Forma lindningen till en ring, följ därefter beskrivningen om hur du flätar. Du kan utsmycka ditt band ytterligare genom att avsluta det med en tofs.

Mät upp 8 trådar i minst två färger i önskad längd, (krymper ca 10 %). Fäst trådarna vid en fast punkt. Dela trådarna i två grupper och ta lika många trådar av varje färg i varje hand.

Placera trådarna i lika färgordning i båda händerna. Lägg den yttersta tråden från vänster hand över trådarna och innerst i höger hand.

Lägg den yttersta tråden från höger hand över den handens trådar och innerst i vänster hands trådgrupp.


Fortsätt att växelvis föra den yttersta tråden över till den andra handens innersta sida. Bandets mönsterbild består av V-n som bildas av att det är samma färg på trådarna som flätas samtidigt från respektive håll.

Text och bild: Birgitta Nygren, hemslöjdskonsulent på Gotland 2010.