Fläta ett band II

En flätteknik med sju trådar, håll till godo! Det är Emma Grundström som bjuder på bandet.

Vänta ...

Använd sju trådar, dela upp dem i två grupper, tre i den högra och fyra i den vänstra.

Börja med den yttersta vänstra tråden och lägg den över två och under en tråd mot mitten och låt den ligga innerst i den högra trådgruppen.

Ta sedan den yttersta högra tråden och lägg den över två och under en tråd mot mitten.

Fortsätt så växlande mellan höger och vänster, lägg alltid över två trådar och under en.

Text, bild och illustration: Emma Grundström, 2013.