Fläta ett band

Flätor är något som går att använda till mycket. En sextrådig variant visas här!

Vänta ...

Använd 6 trådar. Dela upp trådarna i två grupper, tre i varje.

Ta den yttersta tråden på höger sida och lägg den över de två trådarna bredvid, mot mitten.

Ta sedan den yttre tråden på vänster sida och lägg den över de tre trådarna bredvid, mot mitten.

Fortsätt så växelvis med den yttersta tråden på vardera sidan.

Text och illustration: Emma Grundström, 2012.