Fläta en snodd

Att fläta en snodd - såhär gör du!

Vänta ...

Flätad snodd

Använd fyra trådar.

Korsa de två högra och de två vänstra trådarna åt höger var för sig.

Korsa de mittersta trådarna, den högra över den vänstra.

Vrid båda trådparen åt vänster, korsa de mittersta trådarna med den högra under den vänstra.

 

Vrid båda trådparen åt höger, korsa de mittersta trådarna med den högra över den vänstra.

Fortsätt så växelvis.

Text, bild och illustration: Emma Grundström, 2013.