Gör en diagonalfläta

Här får du lära dig att göra något som är lite svårt på ett lite lätt sätt! Mycket användbart med flätor på diagonalen.

Vänta ...

Diagonalflätat band

Använd fem trådar eller fler.

Ta den yttre vänstra tråden och trä den under och över varannan tråd åt höger.

Ta sedan nästa tråd som ligger längst till vänster och trä den över och under alla trådar på samma vis.
Fläta en tråd i taget, under och över från samma håll hela tiden.

Emma Grundström som läser Ledarskapsutbildning i slöjd och kulturhantverk vid Göteborgsuniversitet har flätat och ritat och fixat texten i denna beskrivning.