Bygg tak till en tetting!

Den grå flugsnapparen brukar komma tillbaka från sin vistelse utomlands i mitten på maj. Varför inte välkomna denna oansenliga tetting med ett sprillans nytt boende?

Vänta ...

Grå flugsnappare är en tämligen anonym fågel som inte gör mycket väsen av sig. Det är vår största flugsnappare, och den har proportionellt längre vingar och är något längre i kroppsformen än våra övriga flugsnappare. Hela ovansidan är jämnfärgat gråbrun med längsstreckad hjässa. Undersidan är smutsvit med svaga streck på bröstet. På vingen finns antydan till ljust vingband. Näbben är platt och bred vid basen där det även finns kraftiga borst, som antagligen underlättar infångandet av insekter. Sången är diskret och lågmäld varför den många gånger förbises. Locklätet är ett vasst men tunt ´zri´, och sången består oftast av att locklätet upprepas 3-4 gånger.
Holkens bredd: 12 cm; djup: 17 cm; främre höjd: 12 cm; bakre höjd: 16 cm; framstyckets höjd: 5-7 cm; takets bredd: 14-16 cm; takets djup: 20-22 cm.Denna typ av holk som i princip inte är något annat än en halvöppen låda kan placeras på en husvägg.Författare Ulf Carlberg, fil.dr., och Lars-Åke Janzon, fil.dr. , Naturhistoriska riksmuseet.