Bygg lyxboende till pippin

Inspiration från Supervisual Nordic och Craftwerk. Förtätning för ornitologer.

Vänta ...

Slöjdtips ifrån slöjdutställningen Craftwerk 2.0 och EcoCraft som visades i Jönköping under 2009.
Grafisk design: Supervisual Nordic