Bli en kulturarvsbärare

Vi är alla kulturarvsbärare. Elina Holmberg berättar hur du kan slöjda dig till att bli tydligare i ditt bärande!

Vänta ...

 


Heliga Hembygd
är bloggen där man både fyller matkällaren med skörden från hembygdens mylla och gör skatter av det som göms däri.
Klä dig i kulturarv!


Gräv en grop.


Leta efter kulturarv.


Välj ett kulturarv från din samling och rengör det med en pensel. (Vi valde ett ben från en ko som berättar om vår hembygds rika mjölkproduktion).


Synliggör kulturarvets höga värde genom att sätta fast bladguld. Limma sedan en broschnål på kulturarvets baksida för att på ett enkelt sätt kunna bära det med dig.

 


Bär kulturarvet!

Text och bild: Elina Holmberg, bloggare Heliga Hembygd 2012.