Använd dina gamla VHSband

Ta till vara på dina gamla VHSband.
Text och bild: Gundla Johnson, Kungsbacka hemslöjdsgille

Vänta ...

2009 var jag på Glimåkradagen (vävmässa) och köpte en vävnota på hur man väver en väska med inslag av gamla VHSband. (Idé och design av: Birgitta Andersson)

Nu har jag vävt ett antal, jag hade merc.bomullsgarn till varp och mellanslag och tredubbelt videoband i inslaget.

Bra sätt att ta tillvara på gamla filmer, man ändå aldrig kommer att se!

Text och bild: Gundla Johnson, Kungsbacka hemslöjdsgille, 2010